Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid of fertiliteit is het vermogen van een organisme om zich voort te planten. Hoewel alle organismen in potentie in staat zijn zich voort te planten met een snelheid die minstens gelijk is aan de snelheid waarmee individuen van de soort te gronde gaan (anders waren ze al uitgestorven) verschilt het aantal mogelijke nakomelingen per cyclus en de daarvoor benodigde generatietijd enorm.

Bacteriën kunnen zich onder gunstige omstandigheden elke 20 minuten delen, en dus hun aantal verdubbelen. Grote zoogdieren zoals walvissen, olifanten en de mens hebben voor een populatieverdubbeling 10 tot 20 jaar nodig.
 

Wat is (verminderde) vruchtbaarheid?

 
Men spreekt over verminderde vruchtbaarheid als een stel met een normale seksuele relatie binnen een jaar niet zwanger wordt.
 
Zowel de vruchtbaarheid van de vrouw, als van de man spelen hierbij een rol.

 
 
Vruchtbaarheid bij de man.
 
Het vermogen om kinderen te verwekken kan om vele redenen verminderd of afwezig zijn. Het kan gaan om een eenvoudige verstopping van de zaadleiders. Het gebruik van grote hoeveelheden alcohol en roken heeft negatieve invloed op de zaadcellen. Ook bijwerkingen van geneesmiddelen en stoffen in het milieu kunnen een rol spelen. Er bestaan erfelijke afwijkingen die vruchtbaarheid onmogelijk maken (b.v. syndroom van Klinefelter).
 
 
Vruchtbaarheid bij de vrouw.
 
De vrouw wordt minder vruchtbaar als ze ouder wordt. Bij de vrouw hangt de vruchtbaarheid sterk samen met de menstruatiecyclus. Deze kan door psychische en emotionele invloeden verstoord raken, maar ook door sterk afvallen en zware lichamelijke inspanning. Ook bij de vrouw kunnen erfelijke afwijkingen de vruchtbaarheid verminderen. Er bestaan ook aangeboren afwijkingen van de geslachtsorganen die van invloed zijn op de vruchtbaarheid. Verder spelen dezelfde factoren als bij de man een rol: bijwerkingen van geneesmiddelen en de invloed van chemische stoffen, waaronder roken en alcohol.
 
 
Hoe merkt u dat de vruchtbaarheid verminderd is?
 
Het meest duidelijke verschijnsel is dat een zwangerschap uitblijft. Daarnaast kunnen menstruatiestoornissen bij de vrouw een aanwijzing zijn.

 

 

Behandelaar(s)

Dennis Pattipeilohy
Dennis Pattipeilohy >>
Piet Peeters
Piet Peeters >>