Psychosomatische klachten

Veel klachten zijn niet of moeilijk medisch vast te stellen. Toch zijn er gefundeerde redenen waarom symptomen optreden zoals Jung beschreef: "Iemand met voortdurende angst heeft daar gegronde reden voor."

Psychosomatische ziekten zijn modegevoelig. Als de medische kennis toeneemt verschuift de aandacht, en daarmee het aantal lijders; Fibromyalgie, burn-out, chronischevermoeidheidssyndroom, functionele hypoglykemie, RSI, spasmofilie, whiplash en hyperventilatiesyndroom zijn voorbeelden van aandoeningen waarbij door de meeste medici een grote psychische component wordt verondersteld.

Het kenmerk van psychosomatische klachten is, dat bij het ontstaan en in stand houden van deze klachten zowel lichamelijke, geestelijke als sociale factoren een rol spelen. Deze factoren beïnvloeden elkaar wederzijds. Er wordt vaak gedacht dat een psychosomatische ziekte een lichamelijke ziekte is die door een geestelijke stoornis tot stand is gekomen. Dit beeld is onjuist. Het gaat om een lichamelijke stoornis die door psychische en sociale factoren mede beïnvloed wordt. De behandeling zal zich op alle drie de factoren moeten richten.

 
(Oorzaken van) klachten zijn zelden óf lichamelijk (somatisch) óf geestelijk (psychisch), maar veelal is er een combinatie van beiden. Ze vereisen dan ook een integrale benadering. Vaak worden psychosomatische klachten ook als ‘onecht’ gezien. Wat tot gevolg heeft dat patiënten hun klacht gaan ‘bewijzen’ en deze dus medisch gaan maken. Patiënten die horen dat hun klachten ‘psychisch’ zouden zijn voelen zich vaak niet serieus genomen, omdat zij niet echt ziek zouden zijn. In onze samenleving worden psychische klachten vaak opgevat als een persoonlijk falen, een afgang of een nederlaag.
 
 
Klachten welke psychosomatisch kunnen zijn:
- Ademhalingsklachten zoals hyperventilatie, astma en benauwdheden
- Stressklachten zoals spierpijnen, rug-, schouder-, nekpijn, krampen, tics, fobieën, depressie, slaap- en concentratieproblemen
- Orgaanklachten zoals hoofdpijn, migraine, maag- en darmklachten, buikpijn, huidaandoeningen, allergieën
- Belevingsklachten zoals pijnklachten, lichaamsaanvaarding, intimiteit en seksualiteit
- Specifieke klachten zoals bij posttraumatische stressstoornissen, anorexia nervosa, vetzucht en verslavingen
 
Behandeling
 
De cliënt gaat met hulp van de therapeut op zoek naar de betekenis en functie van de klacht. Je hebt immers niet voor niets klachten gekregen. Vervolgens is het van belang om te gaan kijken wat de invloed is van de psychische en sociale factoren op de klachten. Het doel van de behandeling is er voor te zorgen dat de kwaliteit van jouw leven beter wordt. Dit kan onder andere bereikt worden door te leren omgaan met bepaalde gevoelens, beter op leren komen voor jezelf, je veerkracht weer terug te krijgen en jezelf weer terug te vinden.

 

Behandelaar(s)

Piet Peeters
Piet Peeters >>