Acupunctuur: De Realiteit 1

Het begin

Tijden veranderen, de mentaliteit verandert, de technologie verandert, maar door de eeuwen heen is een ding onveranderd gebleven: het voortduren zoeken naar een betere gezondheid en een langer leven.

 

Door de snelle ontwikkelingen in de farmaceutische industrie lijkt de oplossing zo binnen handbereik te liggen. Een hele generatie is opgegroeid met het idee, dat de oplossing voor al hun lichamelijke en geestelijke klachten in een glazen flesje zouden zitten.

08/10/2013 | Acupunctuur: De Realiteit 1

Traditionele behandelingsmethoden werden als ouderwets of niet effectief van de hand gewezen. Tien jaar geleden zou men, gevraagd naar zijn mening over acupunctuur, antwoorden dat het kwakzalverij was, of iemand die wat objectiever was: een geheimzinnige kunst waarover nog niet veel bekend was.

Voor de meeste mensen staat zelfs nu nog acupunctuur voor naalden, pijn en voor kwakzalvers, die zich voordoen als praktiserende medici.

 

Gelukkig is er een kentering gekomen. Acupunctuur is ook door het baanbrekende werk van geavanceerde academische ziekenhuizen in Frankrijk en Duitsland, niet langer zo'n vaag begrip. Vooral in combinatie met westerse geneeskunde is gebleken dat acupunctuur duidelijk een uiterst effectieve behandelingswijze is bij zowel pijn= als ziektebestrijding.

 

Sinds kort is acupunctuur in verscheidene universiteitsziekenhuizen in Engeland, de V.S. en Zweden geïntroduceerd. Hoewel acupunctuur als alternatieve geneeswijze nog maar vrij kort geleden is geaccepteerd in het Westen, is deze wetenschap toch al 6000 jaar oud.

 

Volgens overlevering is acupunctuur volledig bij toeval ontdekt door artsen uit het oude China, die tot hun verbazing merkten dat soldaten, die in de strijd door pijlen waren getroffen, op wonderbaarlijke wijze genazen van andere ziekten. Door de pijlwonden na te bootsen kwamen de Chinezen tot de conclusie dat de grootte van de wond niet belangrijk was hiervoor. De genezende factor was de plaats op het lichaam waar de huid werd 'doorboord'. 

 

En zo werd de ingewikkelde kunst van de traditionele acupunctuur geboren. Overgeleverd van vader op zoon, van generatie op generatie, overleeft deze naald-geneeskunde nu na lang in vele filosofieën verborgen geweest te zijn als een succesvolle behandelingswijze voor ziekten.

 

Ongetwijfeld is de geheimzinnigheid rond acupunctuur de belangrijkste reden voor het wantrouwen, waarmee deze geneeswijze tegenwoordig wordt omgeven.

 

Maar dat verandert nu allemaal. Ongerustheid over de nu al duidelijk wordende gevaren en schrikbarend misbruik van 'wonder'middelen, hebben de onderzoekers hun standpunten doen herzien, en zij gaan nu op zoek naar wetenschappelijke verklaringen voor het succes van acupunctuur.

 

De resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek komen in de volgende brieven aan de orde. Aangezien echter de grondslag van acupunctuur in de voorgaande eeuwen is gelegd, bekijken we deze leer eerst vanuit historisch perspectief. De filosofen van het oud China geloofden dat alles in het heelal wordt beheerst door de wisselwerking van twee krachten Yin en Yang genoemd.

 

'Yin' staat voor de negatieve factor en 'Yang' voor de positieve.

Meer nieuwsbrieven