Algemene voorwaarden

Als u iets koopt, dan krijgt u vaak algemene voorwaarden bij het product. Veel mensen noemen dit de 'kleine lettertjes', omdat de letters van de tekst vaak ook echt heel klein zijn. In de algemene voorwaarden staan de regels die gelden als u een product of dienst inkoopt. Vaak hebben algemene voorwaarden een andere naam, bijvoorbeeld bezorgvoorwaarden, reparatievoorwaarden of garantiebepalingen.

Wij draaien niet graag om de feiten heen, dus dat zijn bij ons gewoon de algemene voorwaarden.

 • De acupuncturist zal geen handelingen verrichten, welke in strijd zijn met zijn beroepsethische opvattingen of met de gedragsregels welke voor acupuncturisten gelden.
 • Alle in rekening gebrachte kosten zijn uitsluitend kosten verbonden aan het Acupunctuurconsult of Natuurgeneeskundige behandeling, verdere adviezen en behandelingen etc. ter verbetering van de gezondheid worden niet berekend. Dit geldt enkel wanneer er vanuit de optiek van een therapeut noodzaak word gezien en hiervan gebruik word gemaakt. Eventueel benodigde middelen worden seperaat aangerekend.
 • Wenst U zelf een behandeling, welke niet onder de Natuurgeneeskunde of Acupunctuur valt, dan word deze vanzelfsprekend seperaat aangerekend. Realiseert U zich hierbij dat deze nota niet is in te sturen bij Uw zorgverzekeraar.
 • Iedere werkzame Therapeut is aangesloten bij zijn/haar beroepsvereniging om hier duidelijkheid in te verschaffen staat bij elke Therapeut op de pagina Behandelaars de desbetreffende beroepsvereniging waarbij hij/zij is aangesloten. 
 • Ter identificatie van de patiënt hanteert de reguliere gezondheidszorg tegenwoordig NAW- gegevens en het Burgerservicenummer (BSN). Wij zien het praktische nut van het vermelden van het BSN in en noteren wij vanaf heden Uw BSN en gebruiken wij deze op de nota's.
  Gelieve bij Uw intake, een geldig legitimatiebewijs met foto bij de hand te hebben.
 • De acupuncturist verwijst zo nodig naar de huisarts.
 • Acupunctuur is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging ervan.
 • Alle behandelingen vallen onder de supervisie van Dhr. P.W.J. Peeters. 
 • Medicijngebruik dient U vooraf te melden. ( Bij de intake).
 • Al Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt.
 • U dient te zorgen dat U schoon gewassen bent bij aanvang van een behandeling.
 • Ah-shi is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Betaling dient direct na de behandeling, contant of via pin te gebeuren. Alleen bedrijven hebben de mogelijkheid om via factuur te betalen. Mocht U wensen hiervoor in aanmerking te komen gelieve dit met ons te overleggen.
 • Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling in rekening te brengen.
 • In geval van overmacht houdt Ah-shi zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.
 • Eventuele cadeaubonnen betreffende de Beauty Salon zijn niet in te wisselen voor contant geld.
 • Het maken van een kopie, doormiddel van fotokopie, screenprinting, screenshots, of welke vorm van dupliceren van onze site of delen hiervan zijn strict verboden zonder schriftelijke toestemming van ons.* Passende handelingen zullen getroffen worden wanneer deze regel niet wordt nageleefd.
 • *Making copy's by means of photocopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts therof is prohibited without written permisson from us. Fitting measurements will be applied if this rule is not followed.
 • Alle teksten en geplaatste informatie zijn enkel informatief, er zijn geen rechten aan te verbinden.
  Sommige teksten, afbeeldingen en logo's komen van Internet, deze zijn door ons op deze site gezet ter completering van artikelen, omschrijvingen of dienen ter verfraaiing. Als u van mening bent dat u de rechtmatige eigenaar bent van deze teksten, afbeeldingen of logo's verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken, waarna wij passende maatregelen kunnen nemen.

 

Dit alles is vanuit de optiek om een zo transparant mogelijke omgeving te creëren voor zowel cliënt als zorgeverzekeraar.

Mocht U klachten hebben gelieve contact met ons op te nemen, zodat we al het mogelijke kunnen doen om dit in de toekomst te verhelpen. 

 

Voor eventuele andere geschillen vallen wij onder een tuchtrecht-college.

 

Wij danken U voor Uw begrip.

 

 

   

Onze therapeuten zijn aangesloten bij:

Voor een specifieke vermelding zie de persoonlijke informatie van de desbetreffende therapeut.

 

                                                                  

 

                                                                  

                                                                 

                                                                    

                                                               

                                                                      

                                                                                                                

                                                               K.v.k. nummer:         17118667

                                                               AGB-Praktijkcode:      90-15322                                                                 

 

 

 

 

 

 

Ah-shi Alternatief Geneeskundig Centrum Bladel is ook te vinden op www.alternatievegeneeswijzen-info.nl.