Copyright


Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Ah-Shi.

Ah-Shi probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

 

Teksten en tarieven op de website.

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden alle meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen, bepaald door marktwerking en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

 

___________________________________________________________________________________

Alle teksten en geplaatste informatie zijn enkel informatief, er zijn geen rechten aan te verbinden.
Sommige teksten, afbeeldingen en logo's komen van Internet, deze zijn door ons op deze site gezet ter completering van artikelen, omschrijvingen of dienen ter verfraaiing. Als u van mening bent dat u de rechtmatige eigenaar bent van deze teksten, afbeeldingen of logo's verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken, waarna wij passende maatregelen kunnen nemen.

 

 

  • Het maken van een kopie, doormiddel van fotokopie, screenprinting, screenshots, of welke vorm van dupliceren van onze site of delen hiervan zijn strict verboden zonder schriftelijke toestemming van ons.* Passende handelingen zullen getroffen worden wanneer deze regel niet wordt nageleefd.
  • *Making copy's by means of photocopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts therof is prohibited without written permisson from us. Fitting measurements will be applied if this rule is not followed.